כי לא מחשבותי מחשבותיכם

כִּי לֹא מַחְשְׁבוֹתַי מַחְשְׁבוֹתֵיכֶם, וְלֹא דַרְכֵיכֶם דְּרָכָי

Sunday, November 22, 2009

Sunday Night Kol Isha & 1000 Visits!

In order to celebrate more than 1000 distinct visits (not bad for a blog that started a mere 3 weeks ago!), some a capella Kol Isha:Although according to some lenient poskim, this may not be kol isha, I doubt that the 'gedolei hador' would approve of it...

Hat tip: Dov Bear

No comments:

Post a Comment