כי לא מחשבותי מחשבותיכם

כִּי לֹא מַחְשְׁבוֹתַי מַחְשְׁבוֹתֵיכֶם, וְלֹא דַרְכֵיכֶם דְּרָכָי

Monday, January 1, 2018

Is the survival of the Jewish people a unique miracle?

Our latest translated video attempts to refute the notion that the unique survival of Judaism is proof for the existence of God: