כי לא מחשבותי מחשבותיכם

כִּי לֹא מַחְשְׁבוֹתַי מַחְשְׁבוֹתֵיכֶם, וְלֹא דַרְכֵיכֶם דְּרָכָי

Saturday, March 6, 2010

Shoalin veDorshin

30 days before Chag haPesach, let’s take a candid look at the historicity of Yetziat Mitzrayim:

I think I know the answer…

No comments:

Post a Comment