כי לא מחשבותי מחשבותיכם

כִּי לֹא מַחְשְׁבוֹתַי מַחְשְׁבוֹתֵיכֶם, וְלֹא דַרְכֵיכֶם דְּרָכָי

Friday, March 12, 2010

Blogger rocks!

Blogger rolled out new features and templates. So how do you like the new layout?

No comments:

Post a Comment