כי לא מחשבותי מחשבותיכם

כִּי לֹא מַחְשְׁבוֹתַי מַחְשְׁבוֹתֵיכֶם, וְלֹא דַרְכֵיכֶם דְּרָכָי

Monday, December 21, 2009

Tropper Affair: Finally The Coin Dropped!

Did you also notice that Shaindy.com went bust not too long before Leib Tropper was caught with his pants down? See the connection?!?

Which gadol will take over Shaindy.com now?

No comments:

Post a Comment