כי לא מחשבותי מחשבותיכם

כִּי לֹא מַחְשְׁבוֹתַי מַחְשְׁבוֹתֵיכֶם, וְלֹא דַרְכֵיכֶם דְּרָכָי

Friday, December 11, 2009

Friday Morning Kol Isha: Kim Carnes with Betty Davis’ Eyes

This is Kim Carnes’ worldwide number 1 hit and the biggest hit of 1981. In 1982, it was used in a 7-Up commercial campaign. The only thing I remember of her afterwards was her joining in singing for USA for Africa’s We Are the World (at 3:06 min.).

I grew up with this stuff (sigh).

No comments:

Post a Comment