כי לא מחשבותי מחשבותיכם

כִּי לֹא מַחְשְׁבוֹתַי מַחְשְׁבוֹתֵיכֶם, וְלֹא דַרְכֵיכֶם דְּרָכָי

Thursday, February 18, 2010

Great article on Racism and Religion

Racism is linked to Religious dogmatism, from the Center for Inquiry.

No comments:

Post a Comment