כי לא מחשבותי מחשבותיכם

כִּי לֹא מַחְשְׁבוֹתַי מַחְשְׁבוֹתֵיכֶם, וְלֹא דַרְכֵיכֶם דְּרָכָי

Tuesday, April 17, 2012

Yaron Yadan's Story Now With English Subtitles

For the first time, Yaron Yadan's fascinating story is now available in English subtitles (there is some background noise but all-in-all a decent-quality video):
On his Daat Emet website, there are many fascinating articles in English as well.

Highly recommended.